Agressie en geweld, de maatschappij verhardt....
het is tijd voor een streep in het zand!

Agressie, geweld, grensoverschrijdend gedrag, het is dagelijks in het nieuws of aan de orde.
Medewerkers, mensen op de werkvloer hebben in de verharde maatschappij dagelijks te maken met agressie, grensoverschrijdend gedrag en in veel gevallen ook met geweld. Dagelijks zien we op het nieuws dat o.a. advocaten, hulpdiensten, journalisten, politici, OV- personeel, zorgmedewerkers, scholen, pretparken, festivals, allen meer dan 80 % regelmatig te maken heeft met agressie, grensoverschrijdend gedrag of zelfs geweld.

We zijn op een punt beland waar zelfs de overheid en werkgeversorganisaties en bonden gezamenlijk oproepen tot een offensief. Bekijk hier het manifest

Gratis scan Gratis scan - 100% maatwerk
Uit het manifest

Aan de samenleving:

Spreek je uit. Laat niet normaal worden wat niet normaal is. Het is hoognodig dat de stille meerderheid zich luid laat horen en zegt: tot hier en niet verder.

agressie training - weerbaarheids training

Het manifest tegen agressie en geweld is er nu en roept samenleving, werkgevers en regering op tot maatregelen.

Voor alle werkgevers die hun personeel hierin weerbaar willen maken biedt NOPTRA contracting BV de juiste tools en vaardigheden om hierin een positieve omslag te behalen.

Op websites worden 1-daagse trainingen aangeboden, die echter niet 100 % gericht zijn op uw situatie en dat is niet wat u wil! U als werkgever kunt het geld maar een keer uitgeven en daarvoor wilt u maximaal resultaat, en dat biedt NOPTRA contracting BV u!

Onze jarenlange ervaring in verzorgen van trainingen en workshops in agressieregulatie en weerbaarheid in alle bedrijfssectoren, aangevuld met reductie van de psychosociale arbeidslast op de werkvloer, biedt u een solide garantie op een adequate en gerichte oplossing voor uw bedrijf of instelling.

Door goed te luisteren en observeren naar uw situatie en verhaal maken wij een maatwerktraject dat volledig daarop aansluit. Duur en invulling doen we constant in intensief overleg met u.

Onze jarenlange ervaring leert dan de gemiddelde doorlooptijd tussen 6 maanden en 2 jaar is, afhankelijk van uw situatie en aard van het gerezen probleem in grensoverschrijdend gedrag of agressie.

Manifest getekend door:

De Nederlandse Politiebond (NPB), De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), De Nederlandse BOA Bond, De Nederlandse orde van advocaten (NOvA), FNV Spoor, FNV Streekvervoer, FNV Stadsvervoer, De Algemene Onderwijsbond (AOB), De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

VVD • D66 • CDA • PvdA • SP • GroenLinks • ChristenUnie • JA21 • DENK • SGP • BBB • GOUD • Lid Gündoğan

Hoe werkt het?

U vult ons aanvraagformulier in waarin u aangeeft in welke beroepsgroep u werkgever bent, welke problemen er bij u op de werkvloer en dagelijkse arbeidsomstandigheden zich voordoen en wij komen geheel vrijblijvend een kosteloze scan doen om een volledig beeld te krijgen wat er bij u past;

Dat kan een theoretische training zijn, maar ook een combo van theorie met praktijk, dan wel rollenspel of zelfs een aanvulling in training fysieke weerbaarheid en verdediging.

Op basis van deze scan krijgt u een vrijblijvende heldere offerte voor uw 100 % volledige maatwerktraject

Een no-nonsense aanpak van een serieus probleem zonder dat u eerst een hele website moet doorspitten en er uren later achter kom dat er geen 100 % passende oplossing voor u geboden wordt. Bonus hierin is dat alle informatie en oplossingen passend geïntegreerd kunnen worden naar uw RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en hieraan gekoppelde PVA (Plan van Aanpak)

Klik op deze link en u gaat rechtstreeks naar ons contactformulier, vult uw situatie in en wij gaan voor aan de slag, kosteloos, totdat u tevreden bent met de geboden offerte en akkoord gaat.

Daarna starten onze ervaren en professionele anti-agressie instructeurs en/of onze trainingacteurs, (eventueel aangevuld met psychologen en veiligheidskundigen) voor u met uw 100 % unieke maatwerktraject!

Wacht niet langer, zoek niet verder, laat NOPTRA contracting BV u ondersteunen en ontlasten!

Aanvraagformulier kosteloze scan
Uit het manifest

Aan de werkgevers:

Bescherm je personeel. Maak het intern melden van incidenten toegankelijk en laagdrempelig. Doe aangifte namens je medewerkers om die last bij hen weg te nemen en om anonimiteit te kunnen bieden, als mensen daar om vragen.